Πανευρωπαϊκή 2020

Η 1η Πανευρωπαϊκή Συνάντηση Hayabusa θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο
Toroni Blue Sea Hotel & Spa –  Σιθωνία Χαλκιδικής στο διάστημα 1-8 Ιουνίου του 2020