Ολόκληρο το καταστατικό τίθεται προς ανάγνωση σε οποιονδήποτε υποβάλει αίτημα εγγραφής στο Σύλλογο για να γίνει μέλος και είναι υποχρεωτικό να λάβει γνώση του περιεχομένου του .

picture